IMPRESS-Norway - en nasjonal klinisk kreft studie

Målet med studien er at pasienter skal få tilgang til ny kreftbehandling basert på molekylære forandringer i kreftsvulsten.

Studien er åpen for pasienter med langtkommen, ikke-kurerbar kreft. Målet er å tilby målrettet behandling til flere norske kreftpasienter gjennom å bruke legemidler som allerede er godkjent for bestemte kreftdiagnoser på nye krefttyper, basert på molekylære forandringer. I studien testes dermed godkjente legemidler på nye indikasjoner, såkalt off-label behandling, ved at man tar utgangspunkt i pasientens molekylære profil heller enn kreftens lokasjon.

Alle pasienter som får tilbud om utvidet genpanel-analyse som kartlegger ca. 500 gener kan delta i studien og vil bli vurdert for behandling. Genforandringer man finner, danner grunnlaget for hvilken behandling som kan være aktuell for  pasienten. Dette kalles presisjonsmedisin, og er ansett som et viktig steg i retning mot en mer effektiv kreftbehandling.