Hjem » Deltakende sykehus » Universitetssykehuset i Nord-Norge

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Hvem skal jeg kontakte?

Deltagende utprøver

Dr. Egil Blix
Sykehusvegen 38,
9019 Tromsø

Deltagende avdeling

Universitetssykehus Nord Norge HF
Sykehusvegen 38,
9019 Tromsø