Hjem » Offisiell åpning av Horizon EU Cancer Mission-prosjektet PRIME-ROSE

Offisiell åpning av Horizon EU Cancer Mission-prosjektet PRIME-ROSE

Åpningen av PRIME-ROSE fant sted i Oslo 19-20. september og samlet rundt 70 deltakere fra hele Europa. PRIME-ROSE er et femårig prosjekt med 24 partnere fra 18 ulike europeiske land, og professor Kjetil Taskén fra Oslo universitetssykehus er koordinator for dette prosjektet.

PRIME-ROSE bygger på en såkalt «bottom-up», forsker-initiert familie av kliniske studier innen presisjonsonkologi, inkludert IMPRESS-Norway, som alle har lykkes med å øke inkluderingsraten og slik kan tilby flere behandlingslinjer til fordel for pasienter. Prosjektet vil bruke disse adaptive og pragmatiske kliniske utprøvingsplattformene til å svare på nøkkelspørsmål angående klinisk effektivitet, gi helseøkonomiske evalueringer og bidra til vitenskapelig fremgang på tvers av kreftformer. Under oppstartmøtet i Oslo møttes PRIME-ROSE partnere for å gå gjennom arbeidsplanen og starte arbeidet.

Visjonen til PRIME-ROSE er rimelig tilgang til presisjonsmedisin innen kreft som forlenger livet med best mulig kvalitet for alle kreftpasienter. PRIME-ROSE organiserer et voksende økosystem med distribuert lederskap over hele Europa med fokus på implementering av presisjonsonkologi. Prosjektet samarbeider tett med EU4Health-prosjektet PCM4EU som startet opp i januar og som særlig fokuserer på diagnostikk innen presisjonsonkologi.

Koordinator for PRIME-ROSE, Kjetil Taskén, sier: «Det viktigste er at PRIME-ROSE vil gjøre det mulig å søke rundt i Europa for å finne pasienter med sjeldne kombinasjoner av kreftsykdom og biomarkør i parallelle pågående studier for slik å bygge bevis for hvilke behandlinger som fungerer for pasienter. Dette er en “trippel-vinn” – for pasienter, forskere og industripartnere – da vi vil bygge kunnskapsbasen raskere og mer effektivt“.

Den offentlige delen av PRIME-ROSE åpningen inkluderte sesjonen «The growing ecosystem of DRUP-like clinical trials and European-wide initiatives PCM4EU & PRIME-ROSE» under ACTA Oncologica Nordic Precision Cancer Medicine konferansen i Holmenkollen 19. september. Her ga lederne av alle de pågående DRUP-lignende kliniske studiene i PRIME-ROSE en kort oppdatering fra sine land, og sesjonen ble rundet av med en paneldebatt. Den interne delen av åpningen fant sted ved Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus 20.september. I løpet av denne sesjonen presenterte alle de åtte arbeidspakkelederne hvilket arbeid som skal gjøres og tidslinjer for kommende leveranser og milepæler.

Arbeidspakke 1 ledet av Hans Gelderblom (LUMC), skal bygge en dataaggregeringsplattform og fokuserer på datadeling. Ragnhild S. Falk (Oslo universitetssykehus, OUS) leder arbeidet med utvikling av modeller for randomiserte eksterne kontrollarmer i arbeidspakke 2, mens Åslaug Helland (OUS) leder arbeidspakke 3 med fokus på utforming av ekspansjonskohorter. Arbeidspakke 4, som ledes av Sahar B. vanWaalwijk van Doorn-Khosrovani (LUMC), vil jobbe med refusjonsstrategier, og arbeidspakke 5 ledet av Katarina S. Carlsson (Svensk Institutt for helseøkonomi) vil ta for seg utfordringene innen helseteknologivurdering (HTA) for presisjonsonkologi. Bettina Ryll (Testbed Sweden) leder arbeidspakke 6 med fokus på utvikling av økosystemet og det tilknyttede behovet for sosial innovasjon. Katriina Jalkanen (Helsinki universitetssykehus) ha ansvar for formidling i arbeidspakke 8.