Hjem » Samarbeidsprosjekter

Samarbeidsprosjekter og internasjonale samarbeid

IMPRESS-Norway har etablert et samarbeid med den nederlandske
DRUP-studien, ProTarget i Danmark, FINPROVE i Finland og MEGALiT i
Sverige.

Når pasientgruppene blir veldig små, som er typisk for presisjonsmedisin, så blir internasjonalt samarbeid viktig for å kunne bygge kunnskap. Samarbeidet mellom de nordiske landene og DRUP vil vi kunne hjelpe flere pasienter og sikre mer kunnskap om effekten av behandlingen.

Et samarbeid mellom Nederland og de nordiske landene for persontilpasset kreftbehandling vil føre til at vi raskere kan identifisere behandling som virker. Kunnskapen om persontilpasset medisin vil øke raskere når vi jobber sammen.

Både studiedesign og og kliniske endepunkter er like i alle studiene noe som muliggjør samarbeid på enkelt kohorter. Erfaringer fra DRUP er at detaljert diagnostikk gjør at pasientgruppene blir veldig små, og over halvparten av kohortene DRUP har åpnet har færre en tre pasienter inkludert. Samarbeidet mellom studiene innebærer at kohorter vil åpne parallelt i alle studiene, og data om behandlingseffekt vil bli delt mellom studiene.