Hjem » IMPRESS-Norway på ESMO 2023

IMPRESS-Norway på ESMO 2023

Fra 20. til 24. oktober ble Europas største kreftkongress avholdt i Madrid og flere fra IMPRESS-Norway deltok. ESMO har mer enn 34 000 medlemmer fra 170 land, og den årlige konferansen er en utmerket arena for å lære mer om siste nytt innen kreftforskning, fra forebygging til nye legemidler og behandlingsalternativer. ESMO er også en viktig arena for å knytte kontakter med industrien og møte deres globale representanter, og det er en flott mulighet til å presentere egen forskning.

IMPRESS-Norway presenterte to postere på ESMO 2023 og InPreD presentert en poster

Posterne som ble presentert var: 

1235P – Enrichment of rare cancers in pragmatic precision cancer medicine trial: Experience from #IMPRESS-Norway

Fra konklusjon: «I IMPRESS-Norway er en høyere andel av kreftformene som inkluderes for screening sjeldne sammenlignet med den estimerte total andelen av sjeldne kreftformer (50 % versus 22 %). Identifikasjon av behandlingsalternativer var sammenlignbar mellom sjeldne og ikke-sjeldne kreftformer (19 % versus 20 %). Dette er av spesiell betydning for pasientgrupper med sjeldne kreftformer fordi de har begrenset tilgang til kliniske studier.»

706P – The IMPRESS-Norway trial: Improving public cancer care by implementing precision cancer medicine in Norway – Safety analysis of the first 186 patients included in the trial

Fra konklusjon: «Flertallet av alvorlige bivirkninger rapportert i IMPRESS-Norway er ikke betraktet som relatert til studiebehandlingen. Gjeldende data indikerer ingen nye bekymringsfulle sikkerhetssignaler, og sikkerhetsprofilene er i tråd med dem som er rapportert i tidligere studier. Vi vil fortsette å samle data om bivirkninger og gi regelmessige sikkerhetsoppdateringer.»

213P – Unlocking cancer treatment opportunities by population-based advanced diagnostics in Norway

Fra konklusjon: Den nasjonale infrastrukturen, InPreD, sikrer implementering av ny teknologi, kompetansebygging og standardiserte diagnostikktjenester over hele landet, og gir nye behandlingsmuligheter for kreftpasienter. Utover å styrke evnen til å implementere avansert diagnostikk i et offentlig helsevesen og identifisere pasienter for kliniske studier, fungerer den som en samlet samarbeidspartner for nasjonale og internasjonale interessenter som myndigheter, helsemyndigheter og industri.

Internasjonalt samarbeid

IMPRESS-Norway samarbeider med flere tilsvarende studier i EU-prosjektet PRIME-ROSE. De DRUP-ligendne studiene, som IMPRESS er endel av, presentert også en poster:

1711P – The #DRUP-like clinical trials family: a distributed European trial network for equitable access to precision medicine

Møter med industrien

ESMO er et utmerket sted for å ha møter med globale representanter fra ulike selskaper. IMPRESS-Norway har derfor hatt over 10 møter med ulike selskaper for å rekruttere flere samarbeidspartnere og legemidler til studien.