Hjem » Legemiddelselskapet GSK med i IMPRESS-Norway

Legemiddelselskapet GSK med i IMPRESS-Norway

IMPRESS-Norway har vært åpen for inklusjon i over to år og så langt har mer en 1000 pasienter fått sekvensert sin tumor gjennom InPreD og over 200 pasienter fått tilbud om en ny behandling. Studien er «levende» på den måten at nye selskap og nye legemidler hele tiden kan legges til studien. Det er derfor svært gledelig å kunne ønske GSK velkommen til IMPRESS. GSK kommer inn i IMPRESS-Norway med et immunterapi medikament og en PARP-hemmer. Tilsammen gir denne avtalen nye behandlingsmuligheter for 48 pasienter gjennom IMPRESS.

Dette er vi veldig fornøyd med! Vi finner flere pasienter som har endringer i kreftsvulsten som kan indikere at de vil ha effekt av immunterapi og PARP-hemmer så dette er medikamenter flere pasienter kan ha glede av. Dr. Katarina Puco, Studielege i IMPRESS-Norway

Europeisk samarbeid

Fra før er GSK med i flere av samarbeidsstudiene til IMPRESS. Dette nettverket av presisjonsmedisinstudier i Europa har formalisert samarbeidet gjennom EU-prosjektet PRIME-ROSE. Dette betyr at vi ikke bare vil lære mer om behandlingseffekten til GSK sine medikamenter fra IMPRESS-Norway, men fra flere andre studier.

Det er veldig mange sjeldne kreftformer som inkluderes i IMPRESS. Heldigivis har mange av disse pasientene endringer i kreftsvulsten som indikerer at de kan ha effekt av legemidler som kun er godkjent på en eller flere av de mer vanlige kreftformene. Gjennom IMPRESS får vi mulighet til å teste behandlingeffekten på disse sjeldne kreftofmrene også, men siden de er sjeldne så er det ekstra viktig å samle data om behandlingseffekt fra mange land. Vi er derfor glade for at GSK er med å støtter presisjonsmedisin satsningen i Europa. Professor Åslaug Helland, Nasjonal PI for IMPRESS-Norway

GSK er svært glade for at vi kan være med å bidra til at flere pasienter får tilgang til utprøvende behandling gjennom den nasjonale, utprøverinitierte studien IMPRESS. Styrket samarbeid rundt kliniske studier og forskning i Norge er et viktig fokus for GSK lokalt og dette er et bidrag til å nå dette målet. Hege Edvardsen, fungerende medisinsk direktør GSK