Hjem » Om studien » Medisinliste

Medisinliste

Medisiner tilgjengelig i IMPRESS-Norway:

 1. Alecensa (alektinib)
 2. Cotellic (kobimetinib)
 3. Erivedge (vismodegib)
 4. Imatinib
 5. Lynparza (Olaparib)
 6. Melfalan
 7. Mekinist (Trametinib)
 8. Phesgo (trastuzumab og pertuzumab)
 9. Piqray (alpelisib)
 10. Rozlytrek (entrektinib)
 11. Tabrecta (capmatinib)
 12. Tafinlar (Dabrafenib)
 13. Tecentriq (atezolizumab)
 14. Tecentriq + Avastin
 15. Zelboraf (vemurafenib)

Medisiner som er snart tilgjengelig: