Hjem » Om studien » Medisinliste

Medisinliste

Medisiner tilgjengelig i IMPRESS-Norway:

 1. Alecensa (alektinib)
 2. Cotellic (kobimetinib)
 3. Erivedge (vismodegib)
 4. Imatinib
 5. Lynparza (Olaparib)
 6. Melfalan
 7. Mekinist (Trametinib)
 8. Phesgo (trastuzumab og pertuzumab)
 9. Piqray (alpelisib)
 10. Rozlytrek (entrektinib)
 11. Tabrecta (capmatinib)
 12. Tafinlar (Dabrafenib)
 13. Tecentriq (atezolizumab)
 14. Tecentriq + Avastin
 15. Zelboraf (vemurafenib)
 16. Retsevmo (selpercatinib)
 17. Pemazyre (Pemigatinib)
 18. Bortezomib
 19. Actinomycin D og hydroxyurea
 20. Tepmetko (Tepotinib)
 21. Zykadia (Ceritinib)
 22. Jemperli (Dostarlimab)
 23. Zejula (Niraparib)