Hjem » InPreD-Haukeland er i gang!

InPreD-Haukeland er i gang!

Det er et uttalt mål i Norge at kreftpasienter som ikke lenger har nytte av standardbehandling skal vurderes for kliniske studier. Som del av dette målet skal pasienter få tilbud om utvidet molekylær genanalyse. De regionale helseforetakene vedtok derfor i 2020 å etablere en infrastruktur for presisjonsdiagnostikk (InPreD) med mål om å etablere et tilbud for utvidet genanalyser for norske pasienter.

Utvidet genanalyse for kreftpasienter er avansert diagnostikk og det tar tid å bygge ut kapasiteten. Vi er derfor veldig glade for at diagnostikkmiljøet på Haukeland Universitetssykehus (HUS) nå er klare til å starte analysene. Dette vil øke kapasiteten til InPreD betraktelig. I første omgang vil de starte med å behandle prøver fra fire pasienter i uken. Dette vil komme i tillegg til prøvene som analyseres av InPreD-OUS og InPreD-AHUS. 

Gruppesamling for InPreD-HUS. Tilbud om utvidet genanalyse for kreftpasienter involverer en rekke mennesker og prosedyrer. Rekvisisjon skal behandles, vev skal tas i mot, DNA og RNA skal isoleres og sekvenseres og resultatene skal tolkes og presenteres.

Videre skalering

InPreD har to strategier for å øke kapasiteten for molekylær diagnostikk. Den første er å utvide antall sykehus som gjennomfører analysene og den andre er å automatisere og effektivisere mer av analyseprosessene, slik at hvert sykehus analyserer flere prøver. Planenen er å øke kapasiteten gradevis gjennom 2022 og 2023 slik at alle pasienter som har behov får tilbud om analyser.