Hjem » Kong Olav Vs kreftforskningspris 2023 tildeles Åslaug Helland

Kong Olav Vs kreftforskningspris 2023 tildeles Åslaug Helland

Åslaug Helland tildeles den prestisjetunge prisen for sin fremragende molekylære og kliniske forskning, særlig innen diagnostisering og behandling av lungekreft og for sin innsats med å innføre presisjonsonkologi for alle krefttyper i Norge. Prisen er på én million kroner og overrekkes av Kong Harald V i en høytidelig seremoni i Universitetets aula i Oslo 2. mai.

Vi gratulerer Åslaug Helland med denne velfortjente anerkjennelsen for fremragende forskningsinnsats over mange år. Hun har bidratt med viktig kunnskap og økt forståelse av kreftbehandling og resistensmekanismer på tvers av kreftformer. På den kliniske siden har Helland spilt en enda viktigere rolle ved å designe, gjennomføre og analysere en rekke kliniske studier samt dokumentere den kliniske effekten av kreftbehandlinger og beskrive bruken av dem ved lungekreft og andre indikasjoner. De siste årene har Åslaug Helland også vært helt sentral i oppbyggingen av et nasjonalt initiativ innen presisjonsonkologi i Norge, og leder i dag blant annet IMPRESS-Norway, aktuell for pasienter med avansert kreftsykdom, og hvor behandling tilbys utfra molekylær profil i kreftsvulsten.

«Vi var ikke i tvil om hvem vi skulle gi prisen i år. Åslaug skal ha mye av æren for at stadig flere nordmenn overlever lungekreft. Da Kreftforeningen for ti år siden etablerte en nasjonal ekspertgruppe for lungekreft, var Helland det selvskrevne valget til å lede den. I løpet av disse årene har kunnskapen om diagnosen gjort store byks. Det har resultert i en mengde nye behandlinger – og gitt nytt håp til pasienter og pårørende. Den gangen fikk under 25 prosent av pasientene helbredende behandling. I dag er tallet nesten 40! Åslaug har i tillegg gjort en fantastisk jobb med å samle fagmiljøet rundt presisjonsmedisin», sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen

Stendstadvold Ross legger videre til at «Vi er dypt takknemlige for alle timene Åslaug legger ned i å utvikle kreftbehandling og hjelpe norske kreftpasienter. Vi gleder oss til å følge hennes arbeid videre».

Helland er spesialist i onkologi og leder forskningsgruppen «Translational studies on solid tumours» på Avdeling for kreftgenetikk, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus (OUS). Hun er også professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Siden 2019 har Åslaug Helland også vært forskningsleder i Kreftklinikken og ved OUS Kreftsenter. Fra 2022 er hun også direktør for MATRIX, Nasjonalt forskningssenter for klinisk kreftbehandling.

Professor Kjetil Taskén, leder av Institutt for kreftforskning, har jobbet tett med Åslaug Helland over en årrekke og trekker i tillegg til hennes meritter på forskningsfronten frem hennes unike evne til bringe fagmiljøer sammen også nasjonalt.

«Åslaug har vist en unik evne og kapasitet til å initiere, lede og effektivt organisere kliniske studier som produserer viktige akademiske funn og resulterer i innføring av ny klinisk praksis til fordel for pasientene. Dessuten har hun på en svært god måte tatt vitenskapelig lederansvar blant annet som leder for den nasjonale studien IMPRESS-Norway og som direktør for MATRIX. Hun leder på en måte som samler de onkologiske fagmiljøene og som fører til at miljøene kommer sammen for å jobbe med nasjonale oppgaver som implementering av presisjonskreftmedisin over hele Norge», utdyper Taskén.

Åslaug Helland er svært glad for å motta denne gjeve anerkjennelsen og sier «Det er med stor ydmykhet jeg mottar denne prisen, og jeg ser på det som en annerkjennelse av det som er oppnådd i godt samarbeid med mange».

Les mer om betydningen av forskning, kliniske studier og Åslaugs innsats som onkolog i Aftenposten.

Om Kong Olavs Vs kreftforskningspris

Kong Olav Vs kreftforskningspris har siden 1992 blitt delt ut årlig til en kreftforsker eller en forskningsgruppe som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang. Innstillingsutvalget vurderer kandidater etter følgende kriterier:

·       I hvilken grad kreftpasienter har hatt eller vil få nytte av forskningen som er utført.

·       Hvorvidt kandidaten fremdeles er aktiv – og forventes å være aktiv i årene fremover i sitt miljø med publisering og formidling av forskningsresultater til allmennheten.

·       Om forskeren / forskergruppenhar oppnådd internasjonal anerkjennelse for sin forskning.

·       Om kandidaten over tid har bidratt til å bygge opp og styrke norske forskningsmiljøer gjennom sitt vitenskapelige engasjement.

Åslaug Helland er den 32. mottakeren av denne prisen. Oversikt over tidligere prisvinnere.