Hjem » Incyte er med i IMPRESS-Norway

Incyte er med i IMPRESS-Norway

Incyte Inc. har nylig signert en samarbeidskontrakt med IMPRESS-Norway. Incyte er et amerikansk legemiddelselskap som har flere relevante kreft legemidler i porteføljen. I første omgang vil Incyte gå inn med sitt legemiddel Pemazyre.

Pemazyre er et målrettet medikament som angriper fibroblast growth factor receptor 2 (FGF2). Medikamentet har i dag godkjenning for bruk av voksne med lokalt avansert eller metastatisk kolangiokarsinom med FGFR2-fusjon eller -rearrangering. FGFR2-fusjoner/-rearrangeringer er sterke driver av kreftutvikling. I IMPRESS-Norway vil vi kunne teste effekten av Pemazyre på pasienter med andre kreftformer som også har feiluttrykk av FGFR2. Vi er veldig glade for å kunne inkludere Pemazyre inn i portefølien av legemidler i IMPRESS-Norway og er spent på effekten behandlingen har på pasienter med ulik krefttyper.

Når vi inkluderer nye legemidler går vi tilbake å reanalyserer pasienter som allerede har vært analysert for å se om noen tidlligere pasienter er akutelle for behandling med de nye legemidlene.