Hjem » Første ekspansjonskohort er åpnet

Første ekspansjonskohort er åpnet

Vi har tidligere rapportert at de Regionale Helseforetakene har godkjent åpning av første ekspansjonskohort i IMPRESS-Norway (les mer her). Nylig har også AstraZeneca og IMPRESS-Norway inngått en avtale som sikrer støtte for åpningen av den første ekspansjonskhorten. Alle nødvendige godkjenninger er nå på plass og ekspansjonskohorten er åpen for inklusjon.

«Vi er veldig fornøyd med å få på plass alle avtalene som sikrer at vi kan åpne den første ekspansjonskohorten i IMPRESS-Norway. Dette er en viktig milepæl som viser at vi i Norge mener alvor når vi satser på implementering av presisjonsmedisin og er villige til å prøve nye modeller for samarbeid og godkjenning»

Professor Kjetil Taskén, Leder av senter for presisjonsmedisin innen kreft, OUC-CCC

Tester PARP-hemmer på nye pasientgrupper

I ekspansjonskohorten vil pasienter med bi-allelisk BRCA1/2 inaktivering kunne inkluderes for behandling med PARP-hemmeren Olaparib (Lynparza). Ekspansjonskohorten åpnes i samarbeid med DRUP og er basert på resultatene fra de første 24 pasientene (steg 1 og steg 2) som ble behandlet i Nederland (van der Wijngaart H,. et al. Patients with Biallelic BRCA1/2 Inactivation Respond to Olaparib Treatment Across Histologic Tumor Types. Clin Cancer Res. 2021 Nov 15;27(22):6106-6114. Artikkelen er publisert her). En viktig forbedring i ekspansjonskohorten er definisjonen av den molekylære profilen (biomarkør). For de første 24 pasientene så hadde DRUP en bredere biomarkør definisjon, men analysene av de første 24 pasientene viste at det var pasienter med bi-alleisk BRCA1/2 inaktivering som hadde effekt av behandlingen.

Offentlig-privat samarbeid om ekspansjonskohort

IMPRESS-Norway er basert på modellen til DRUP-studien i Nederland der legemidler testes på nye krefttyper med bestemte genforandringer. I modellen så testes legemidlet først på 8 pasienter, og dersom en eller flere har effekt, så testes legemidler på ytterligere seksten pasienter. Dersom fem eller flere av de totalt 24 første pasietnene har effekt så kan man teste legmidle videre i en ekspansjonskohort. I en ekspansjonskohort så gir legemiddelfirmaet legemidlet gratis til pasienter de første 16 ukene av behandlingene, og deretter tar det offentlige over kostnadene for legemidlet for de pasientenen som har effekt. Ekspansjonskohorter er derfor et samarbeid mellom privat og offentlig om finansiering av legemidler.

Ekspansjonskohorten åpnes i samarbeid med DRUP og forhåpentligvis de andre nordiske landene. Samarbeidet er viktig siden vi forventer å finne relativt få pasienter med denne biomarkør profilen i Norge, men ved å slå sammen data fra flere land vil vi kunne få data fra mange pasienter og dermed bedre kunnskap om effekten.