Hjem » De første resultatene fra IMPRESS-Norway er publisert!

De første resultatene fra IMPRESS-Norway er publisert!

I en kort rapport nylig publisert i Acta Oncologica presenterer IMPRESS-teamet de første foreløpige resultatene fra IMPRESS-Norway. Rapporten omhandler alle pasienter som har mottatt behandling mellom april 2021 og oktober 2023. Totalt har 358 pasienter blitt tilbudt behandling i IMPRESS-Norway, og av disse har 186 startet behandlingen. De foreløpige resultatene viser at 40 % av de evaluerbare pasientene (dvs. pasienter hvor sykdomsutviklingen kan måles etter 16 ukers behandling) har klinisk nytte i henhold til protokollen (stabil sykdom eller bedre ved uke 16). Ser vi på alle pasientene som har startet behandling for mer enn 16 uker siden, har 34 % klinisk nytte. Du kan laste ned hele artikkelen gratis her.

Artikkelen har hele 84 medforfattere, noe som reflekterer det store nettverket av klinikere og helsepersonell som er involvert i IMPRESS-Norway.

Resultater fra det europeiske nettverket av studier

IMPRESS-Norway er en del av et europeisk nettverk av tilsvarende studier gjennom EU-prosjektene PRIME-ROSE og PCM4EU. I samme utgave av Acta Oncologica er det også publisert artikler om PRIME-ROSE og PCM4EU, som du kan laste ned her. Det er også publisert resultater fra den finske studien FINPROVE, som du kan laste ned her, og den nederlandske studien DRUP, som du finner her.