Hjem » ASCO 2022 – IMPRESS møter industrien

ASCO 2022 – IMPRESS møter industrien

Den internasjonale kreftkonferansen ASCO ble i pinsehelgen avholdt i Chicago. ASCO er en av verdens viktigste kreftkonferanser hvor siste nytt innen kreftforskning blir presentert. Konferansen er også en viktig møteplass og alle de store legemiddelfirmaene er representert. 

Rekruttering av nye legemidler og flere kliniske studier

Rekruttering av kliniske studier til Norge og inkludering av flere legemidler til IMPRESS-Norway krever at globale beslutningstagere i de ulike legemiddelselskapene ønsker å investere i Norge. Åslaug Helland (PI i IMPRESS-N) benyttet derfor ASCO til å møte globale representanter i en rekke firmaer. I møtene fikk hun presentert de gode rekrutteringstallene fra IMPRESS-Norway og vist frem hvordan Norge legger til rette for kliniske studier gjennom blant annet infrastrukturen for presisjonsdiagnostikk (InPreD), det offentlige-private samarbeidet CONNECT og NorTrials. 

Industrimøtene er blitt satt opp og organisert av de lokale representantene for de ulike legemiddelselskapene. Rekruttering av nye legemidler til IMPRESS og/eller flere kliniske studier til Norge krever tett samarbeid mellom de lokale firmarepresentatene og sykehusene. Gjennom møtene på ASCO håper vi på å legge et godt grunlag for videre arbeid med de enkelte firmaene. 

Saken ble først omtalt i DagensMedisin som du kan lese her.