Hjem » Om studien » Presisjonsmedisin i Norge

Presisjonsmedisin i Norge

Det er et uttalt mål og ønske fra Helse- og omsorgsdepartementet at Norge skal tilby presisjonsmedisin til sine innbyggere, som en del av et integrert behandlingsforløp.

Systematisk bruk av molekylær diagnostikk og presisjonsmedisin er noe alle ønsker, men foreløpig er ikke slik individualisert behandling tatt i bruk i stor skala i offentlig helsevesen.

Selv om mye av teknologien nå er på plass, tar det tid å finansiere og implementere nye systemer og rutiner på tvers i helsevesenet. De regionale helseforetakene bruker nå betydelige ressurser for å starte opp presisjonsmedisin innen kreft. Det er egne prosjekter som jobber parallelt med IMPRESS-studiet som ser på behovet for endring i regulatoriske forutsetninger, lovgivning, infrastruktur, medisintilgang of finansiering for å sikre at Norge kan tilby et godt behandlingstilbud til sine innbyggere.

Det er iverksatt omfattende privat-offentlige samarbeid, og etableringen av IMPRESS-Norway er starten på et betydelig arbeid som vil komme pasienter og samfunnet til gode i mange år fremover.

Les mer om de norske presisjonsmedisin initiativene i Taskén K,. et al. A national precision cancer medicine implementation initiative for Norway. Nat Med. 2022 May;28(5):885-887)