Hjem » Study organization

Administrasjon og studieledelse

På denne siden finner du informasjon om studiens ledelse, administrasjon,  og styringskomité.

Trial Management Committee

 • Åslaug Helland
 • Kjetil Taskén
 • Hege Russnes
 • Jon Amund Kyte
 • Sigbjørn Smeland
 • Bjørn Tore Gjertsen
 • Per Eystein Lønning
 • Randi Hovland
 • Åsmund Flobak
 • Egil Blix
 • Tom Dønnem
 • Ulla Randen
 • Bjørnar Gilje

Administration

Study doctors:

 • Åsmund Flobak
 • Egil Blix
 • Eli Sihn Steinskog
 • Åse Thune
 • Sigmund Brabrand
 • Katarina Puco
 • Pitt Niehusmann

Studie administrasjon:

 • Kajsa Johansson (koordinator)
 • Live Fagereng
 • Martha Colban
 • Kari Heimholt (sykehusapotekene)

Trial Steering Committee

Hvert sykehus som deltar i IMPRESS-Norway er representert i styringskomitéen med to medlemmer. I tillegg er det medlemmer som representerer spesialområder.

 • Egil Blix (UNN)
 • Tom Dønning (UNN)
 • Thomas Berg (UNN)
 • Astrid Dalhaug (Nordlandssykehuset)
 • Khalid Al-Shibli (Nordlandssykehuset)
 • Per Eystein Lønning (HUS)
 • Bjørn Tore Gjertsen (HUS)
 • Randi Hovland (HUS)
 • Line Bjørge (HUS)
 • Gunnar Houge (HUS)
 • Stian Knappskog (HUS)
 • Liv Jorunn Vassbotn (Helse Førde)
 • Tonje Bøyum Riste (Helse Førde)
 • Sverre Fluge (Helse Fonna)
 • Bjørnar Gilje (SUS)
 • Emiel Jansen (SUS)
 • Åsmund Flobak (St. Olav)
 • Bjørn Henning Grønberg (St. Olav)
 • Sissel Wahl (St. Olav)
 • Anne Hansen Ree (Ahus)
 • Hilde Nilsen (Ahus)
 • Ulla Randen (Ahus)
 • Odd Terje Brustugun (Vestre Viken)
 • Karin Semb (SiV)
 • Pål Suhrke (SiV)
 • Andreas Stensvold (Kalnes)
 • Marta Grønlie Camron (SSHF)
 • Dalia Dietzel (SiT)
 • Daniel Heinrich (Innlandet)
 • Hedda Von Lippe Gythfelt (Innlandet)
 • Jo-Åsmund Lund (Ålesund)
 • Olav Toai Duc Nguyen (Levanger)
 • Geir Olav Hjortland (OUS)
 • Åslaug Helland (OUS)
 • Kjetil Tasken (OUS)
 • Hege Russnes (OUS)
 • Sigbjørn Smeland (OUS)
 • Jon Aamund Kyte (OUS)
 • Geir Tjønnfjord (OUS)
 • Bodil Bjerkhagen (OUS)
 • Leonardo A. Meza-Zepeda (OUS)
 • Eivind Hovig (OUS)
 • Ragnhild Lothe (OUS)
 • Monica Cheng Munthe Kaas (OUS)
 • Ragnhild Sørum Falck (OUS)
 • Yvonne Andersson (Sykehusapotekene)
 • Espen Enerly (Kreftregistret)
 • Eline Aas (UiO)