Hjem » About the study

Om studiet

IMPRESS-Norway er en landsdekkende, nasjonal presisjonsmedisin studie innen kreft. Studien tester målrettet behandling, hvor behandlingen baseres på molekylære forandringer i kreftsvulsten.

Alle pasienter med avansert kreftsykdom som ikke lenger har nytte av standard behandling kan bli henvist til molekylær utredning for undersøke mulighet for eksperimentell behandling (inklusjon i en klinisk studie som feks. IMPRESS-Norway). Pasienten får da tilbud om en genpanelanalyse som kartlegger 523 gener. Undersøkelsen gjennomføres av Infrastruktur for Presisjonsdiagnostikk (InPreD) som legger frem resultatene for behandlende lege i et nasjonalt molkylært MDT-møte. Her er deltar spesialister fra ulike fagfelt som bioinformatikk, molekylærbiologi, onkologi og patologi for å diskutere behandlingsalternativene. Genuttrykkene man finner  danner grunnlaget for hvilke medisinsk tilnærming pasienten tilbys. Dette kalles presisjonsmedisin, og er ansett som et viktig steg i retning mot en mer effektiv kreftbehandling.

IMPRESS-Norway er en klinisk studie som tester effekten av legemidler som allerede er godkjent for bestemte kreftdiagnoser på nye krefttyper. Pasienter som har molekylære endringer som tilsier effekt av målrettetbehandling kan få tilbud om dette gjennom IMPRESS-Norway dersom det aktuelle legemidlet er endel av legemiddel portfølien til studien. I studien testes dermed godkjente legemidler på nye indikasjoner, såkalt off-label behandling, ved at man tar utgangspunkt i pasientens molekylære profil heller enn kreftens lokasjon.

Målet med IMPRESS-Norway er å tilby målrettet behandling til flere norske kreftpasienter.