Hjem » Ett år med IMPRESS

Ett år med IMPRESS

Første april 2021 åpnet IMPRESS-Norway studien for inklusjon av pasienter (les mer om studien her) med Helse Førde som første sykehus som åpnet (les mer her). Planleggingen av studien startert allerede i slutten av 2019, og hele 2020 ble brukt til å søke midler, diskutere i fagmiljøet for å forankre studien, koordinere mellom de ulike avdelingene og sykehusene, søke myndigheter om nødvendige tillatelser og forhandle med en rekke firmaer om deres deltagelse med ulike medikamenter. Studien fikk i november 2020 tildelt 50 mill NOK i støtte fra det flerregionale KLINIBEFORSK programmet. Protokollen ble godkjent i mars 2021, Roche signerte som første firma inn (les mer om det her) og studiediagnostikken var klar slik at studien kunne åpne for inklusjon av første pasient i april.

I løpet av det første året har over 60 pasientene fått tilbud om behandling i IMPRESS-Norway og over 250 pasienter fått utført utvidet molekylær profilering med tanke på inklusjon. Studien har hatt en enorm oppslutning fra studiepersonnel over hele landet og pasienter fra alle helseregioner er inkludert.

Parallelt med etableringen av den kliniske studien IMPRESS-Norway, er den utvidete molekylære diagnostikken og et molekylært MDT-møte etablert i det offentlige helsevesenet gjennom den nasjonale infrastrukturen for presisjonsmedisin for kreft, InPreD. Molekylær profilering i InPreD har vært helt avgjørende , ikke bare for studien IMPRESS-Norway, men også for andre studier som går i Norge, og det bidrar til at Norge nå er et attraktivt land å kjøre klinisk studier i. De nasjonale Mol-MDT møtene er etablert som faste ukentlige møter og i løpet av 2021 har over 60 kreftleger deltatt. Studiepersonell i IMPRESS-Norway har også bidratt betydelig i disse møtene.

I løpet av året har flere firmaer signert kontrakt med IMPRESS-Norway-studien, og vi har utvidet antall legemidler som er tilgjengelig for norske pasienter gjennom studien. Vi har også utviklet det offentlig-offentlig-private samarbeidet innen presisjonsmedisin gjennom CONNECT konsortiet, og vi nå kan starte vår første ekspansjonskohort (les mer om dette her) gjennom en modell med delt finansiering mellom leverandøren og det offentlige. Det siste etter en beslutning om gruppeunntak av de regionale fagdirektørene. Gjennom det arbeidet som er gjort nasjonalt både i IMPRESS-Norway og gjennom implementeringsarbeidet innen diagnostikk, har helsevesenet svart på oppgaven med å tilby mer utprøvende behandling til norske kreftpasienter. Utvidet molekylær diagnostikk har nå offentlig refusjon og regnes som en del av helsetjenesten . Som en del av IMPRESS-Norway testes verdien av sirkulerende tumor-DNA, og noen pasienter får tilbud om en behandling de ellers ikke ville fått. Samtidig lærer fagmiljøene, firma og myndighetene nye om respons, biomarkører of resistens.  

Gjennom det første året har vi sammen utviklet og forbedret tilbudet for kreftpasienter over hele landet og vi har sammen hevet kompetansen i helse Norge på presisjonsmedisin og kliniske studier.

Vi har nådd langt, og i 2022 skal vi nå enda lengre!

Tusen takk alle sammen!