Hjem » Svensk – Norsk samarbeid

Svensk – Norsk samarbeid

Samarbeid med andre land er helt sentralt for utviklingen av presisjonsmedisin. På onsdag fikk vi besøk av våre svenske kollegaer (Anders Edsjö, Ebba Hallersjö Hult, Maria Creignou, Mikaela Fridman, Päivi Östling, Richard Rosenquist Brandell og Simon Ekman)  for å diskutere de pågående presisjonsmedisin prosjektene i Sverige og Norge. På agendaen var både gjennomgang av CONNECT, Testbed Sweden og Nollvision Cancer, MegaLiT og IMPRESS-Norway, Genomic Medicine SwedenSciLifelab og InPreD.  Etter to år med pandemi er det inspirerende å endelig kunne møtes fysisk for å diskutere videreutvikling av presisjonsmedisin.