Hjem » Lilly med i IMPRESS-Norge

Lilly med i IMPRESS-Norge

Eli Lilly & Company (Lilly) er det neste selskap som støtter IMPRESS-Norway studien. Selskapet går inn med 24 behandlingsslotter for sin RET-hemmer Selperkatinib (Retsevmo).

Impress er en viktig studie for norske forskere, og ikke minst, norske kreftpasienter, der man vil undersøke nytte og risiko av tumor agnostisk målrettet behandling. Impress understreker også viktigheten av at sykehusene og legemiddelindustrien har en åpen dialog rundt data og forskning, for å bidra til best mulig behandling for norske kreftpasienter.

Lars-Petter Strand Medisinsk Direktør Onkolog Nord-Europa

IMPRESS-Norway er en pågående nasjonal kreftstudie som tester godkjente legemidler på nye indikasjoner basert på molekylære endinger i kreftsvulsten. Pasienter som ikke lenger har nytte av standardbehandling kan få tilbud om utvidet molekylær utredning som en del av oppfølgingen i helsetjenesten. Per i dag er mer enn 75 pasienter blitt utredet gjennom IMPRESS-Norway fra alle helseregionene. Antall pasienter som får vev fra kreftsvulsten sekvensert øker i takt med at sekvenseringskapasiteten øker, og både OUS og Ahus har dette nå etablert som en nasjonal tjeneste. Sekvenseringskapasiteten vil øke ytterligere når Haukeland åpner for sekvensering rundt årsskiftet. 

Den molekylære profilen til pasientene blir diskutert på et nasjonalt molekylært tverrfaglig møte (Mol-MDT møte). Pasienter som har molekylære funn i sin kreftsvulst som det er aktuelt å behandle med medikamenter tilgjengelige i IMPRESS får tilbud om å bli inkludert i studien. Til nå har 12 pasienter startet med behandling. 

Det er et stort fremskritt både pasientene og oss ved Kreftavd. i Bodø at IMPRESS studien ble startet i år. Svært gledelig at det nå blir ennå flere medikamenter tilgjengelig gjennom studien, samtidig som kapasiteten på gentesting øker.  Dette gjør at flere av våre pasienter som har økning av kreftsykdom på standard behandling (og kan tåle videre behandling) får behandlingsmuligheter som er tilpasset genendringer i deres kreftsykdom. Dette er virkelig «Persontilpasset medisin» i praksis, og gir tilgang på ny behandling uavhengig av hvor pasienten bor.

Astrid Dalhaug, PI i IMRESS-Norway for Bodø Sykehus

Tilgangen til legemidler er avgjørende for at flest mulig pasienter skal få behandling. Det er derfor svært gledelig at Lilly støtter studien slik at vi får utvidet medikament-porteføljen ytterligere.

Vi er veldig glade for at Lilly støtter impress-norway! Selperkatinib har vist veldig gode effekter i de gjennomførte studiene, og vi er veldig glade for å kunne tilby dette medikamentet til pasienter i impress-studien

Åslaug Helland Nasjonal PI for IMPRESS-Norway

Les mer i DagensMedisin her