Hjem » IMPRESS-Norway og Illumina inngår samarbeid!

IMPRESS-Norway og Illumina inngår samarbeid!

Denne uken signerte Illumina, et av de største internasjonale diagnostikkselskapene innen sekvensering, en samarbeidskontrakt med den nasjonale kreftstudien IMPRESS-Norway. I dette nyetablerte samarbeidet skal IMPRESS-Norway ta i bruk analyser fra Illumina for å lete etter genetiske endringer i DNA-biter som er løsnet fra spredningssvulster og som sirkulerer i blodet til kreftpasienten. Målet med prosjektet er å undersøke om denne testen er like god som tilsvarende teset av svulstvevet og om det er hensiktsmessig å utføre den diagnostikk på denne måten.

Vi har allerede gode erfaringer med bruk av tilsvarende blodtester gjennom samarbeidet med Roche, og vi er derfor veldig glad for å kunne fortsette å tilby dette til våre pasienter. Flere pasienter i IMPRESS-Norway har startet behandling kun på bakgrunn av blodtest.

Åslaug Helland, Nasjonal PI for IMPRESS-norway

Avtalen innebærer at Illumina forsyner IMPRESS-Norway med reagenser til å kunne analysere blodprøver for 500 pasienter. Disse analysene vil skje parallelt med tilsvarende analyse av vevsprøver – som utføres gjennom Nasjonal infrastruktur for presisjonsdiagnostikk – kreft (InPreD). Det er de samme genene som vil bli analysert på de to prøvene, noe som muliggjør sammenligning av resultatene.

Molekylær profilering ved bruk av en blodprøve vil gjøre at flere av våre pasienter kan få et tilbud om diagnostikk og behandling. Bidraget fra illumina muliggjør den grundige evalueringen overføring av denne metoden til rutine diagnostikk krever.

Randi Hovland, Leder av InPreD – Haukeland

Det langsiktige målet er å se om blodprøver kan erstatte vevsprøver for noen pasienter. I tillegg vil blodprøver kunne gi ekstra informasjon av betydning for valg av behandling da blodprøven muligens gjenspeiler gen-endringene fra flere av pasientens spredningssvulster – som er dem man retter behandlingen mot. Blodprøver kan potensielt også erstatte eller supplere røntgen bilder i kontroll av pasienter etter gjennomført behandling og tidligere oppdage tilbakefall. Vevsprøver kan være smertefullt for pasienten og vil alltid være forbundet med en viss risiko og er ikke alltid mulig å gjennomføre i praksis. I tillegg er det utfordrende å undersøke vevsprøver fra flere spredningssvulster, og det er ressurskrevende for sykehusene. Dersom det er mulig for noen pasientgrupper å gjøre undersøkelsene kun på blodprøver vil det kunne øke behandlingsmulighet i kliniske studier for flere pasienter.  Implementering av molekylære analyser basert på DNA i blod vil derfor kunne være et viktig tillegg til kreftdiagnostikken i Norge.

Måling av fritt DNA i blodet med hjelp av sensitiv molekylær profilering har muliggjort non-invasiv fosterdiagnostikk. Denne metoden er nå på vei inn i kreftdiagnostikken. Vi ser at «flytende vevsprøver» blir et helt nytt verktøy i presisjonsdiagnostikken for å understøtte kreftbehandlingen og avtalen med Illumina vil bidra til å evaluere metodens rolle i fremtidens kreftdiagnostikk.

Professor Andreas Matussek, Leder av Klinikk for Laboratoriemedisin på OUS

Les mer om saken i pressemeldingen fra Illumina her og ous-reserach her.