Hjem » IMPRESS etablerer samarbeid med flere kreftstudier

IMPRESS etablerer samarbeid med flere kreftstudier

IMPRESS-Norway har etablert et samarbed med den nederlanske DRUP-studien, ProTarget i Danmark, FINPROVE i Finlandet og MEGALiT i Sverige.

Et samarbeid mellom Nederland og de nordiske landene for persontilpasset kreftbehandling vil føre til at vi raskere kan identifisere behandling som virker. Kunnkskapen om persontilpasset medisin vil øke raskere når vi jobber sammen.

Egil Blix, PI for IMPRESS på UNN

Både studiedesign og og kliniske endepunkter er like i alle studiene noe som muliggjør samarbeid på enkelt kohorter. Erfaringen fra DRUP er at den detaljerte diagnostikken gjør at pasientgruppene blir veldig små, og over halvparten av alle behandlingskohortene som DRUP har åpnet har færre en tre pasienter inkludert. Samarbeidet mellom studiene innebærer at behandlingskohorter vil åpne parallelt i alle studiene, og data om behandlingseffekt vil bli delt mellom studiene.

Når pasientgruppene blir veldig små, som er typisk for presisjonsmedisin, så blir internasjonalt samarbeid viktig for å kunne bygge kunnskap. Samarbeidet mellom de nordiske landene og DRUP vil vi kunne hjelpe flere pasienter og sikre mer kunnskap om effekten av behandlingen.

Henk Verheul from Radboud university medical center og DRUP

Samarbeid mellom de ulike presisjonsmedisin studiene er svært viktig for industrien nettopp fordi det gir mer kunnskap om hvert enkelt legemiddel.

Novartis er stolte av å være en viktig samarbeidspartner i studien IMPRESS-Norway. Vi er glade for initiativet til økt samarbeid mellom studier innen presisjonsmedisiner på tvers av landegrenser. Dette samarbeidet kommer pasienter, klinikere og industrien til gode. Vi kan dra nytte av erfaringer fra ulike land om hvorvidt en medisin har effekt for pasienter, samtidig som det gir økt kompetanse for helsepersonell. Ikke minst bidrar samarbeidet til at norske pasienter raskere kan ta i bruk nyskapende medisiner, sier Eli Bergli medisinsk sjef i Novartis Norge.

Les mer om samarbeidet hos DagensMedisinNKI (DRUP-Studien) og på hjemmesidene til OUS.