Hjem » De norske presisjonsmedisin initiativene publisert i Nature Medicine

De norske presisjonsmedisin initiativene publisert i Nature Medicine

Det omfattende presisjonsmedisin økosystemet som er bygd opp i Norge de siste årene og den pågående implementeringen i helsevesenet er unik i internasjonal sammenheng. Våre erfaringer, suksseer og resultater er av stor interesse for mange internasjonale aktører. Beskrivelsen av hele økosystemet ble derfor publisert i Nature Medicine i dag

–  Denne publiseringen er en anerkjennelse av at det arbeidet vi gjør i Norge er et steg i riktig retning. Vi er veldig fornøyd med hvor langt vi har kommet sammen for dette har vært et lagspill fra alle aktører både i det kliniske Norge, offentlig side med RHF`ene, HOD, SLV og FHI og private aktører. Dette refleketeres også i forfatterlisten som består av 116 forfattere fra InPreD, IMPRESS-Norway og CONNECT  sier Sigbjørn Smeland, Leder av Kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus

 

En av de tingene som trekkes frem internasjonalt er at vi har klart å sette opp en nasjonal infrastruktur for avansert molekylær diagnostikk som endel av helsetjenesten. Denne diagnostikken vil gjøre at vi finner pasienter med sjeldne mutasjoner som kan være aktuelle for kliniske studier. IMPRESS-Norway som klinisk studie spiller en sentral rolle fordi det gir behandlingsmulighet for flere av pasienter som får diagnostikk (over 250 pasienter diagnostisert av InPreD hvorav over 60 pasienter er tilbudt behandling i IMPRESS). 

–  En av de tingene som trekkes frem internasjonalt er at vi har klart å sette opp en nasjonal infrastruktur for avansert molekylær diagnostikk som endel av helsetjenesten. Denne diagnostikken vil gjøre at vi finner pasienter med sjeldne mutasjoner som kan være aktuelle for kliniske studier. IMPRESS-Norway som klinisk studie spiller en sentral rolle fordi det gir behandlingsmulighet for flere av pasienter som får diagnostikk (over 250 pasienter diagnostisert av InPreD hvorav over 60 pasienter er tilbudt behandling i IMPRESS).  Sier Kjetil Taskén, leder for instiuttt for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus

Veien videre

InPreD og IMPRESS startet 1.4.2021 og i løpet av det første året har mer enn 250 pasienter fått kartlagt gener som driver kreftsykdommen og mer enn 60 pasienter har fått tilbud om behandling på bakgrunn av den molekylære diagnostikken. Fokuset videre er å skalere opp diagnostikk kapasiteten slik at flere pasienter får tilbud om utvidet  genpanelsekvensering, vi vil også utvide type avansert diagnostikk tilgjengelig med blant annet sensitivitetsstesting av legemidler for utvalgte pasientgrupper. I tillegg blir det viktig å få flere legemidler inn i IMPRESS slik at flere pasienter kan få tilbud om behandling og vi kan lære mer om hvordan denne modellen gir mer kunnskap om effekten av godkjente legemidler og hvordan dette til syvende og sist kan gi bedre pasientbehandling i Norge. 

Les mer i Dagens MedisinNRKforskning.noAdresseavisenSunnmørspostenAHUSSt. OlavKreftregistretOslo UniversitetssykehusUiOOUS-research (engelsk) og CONNECT (engelsk).